Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s
konstituerande styrelsemöte på Hbl torsdagen den
13 mars 2014 kl.16.15.
Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson,
Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg,
Jack Strandberg, Inger Blomqvist och Marita Lindvall samt Maj-Britt Paro.

§ 1 Konstaterades att ordförande Johanna Westman valts på årsmötet.
Till viceordförande utsågs Tage Johansson och till sekreterare Marita Lindvall. René Wikgren fortsätter som kassör och Leif Stjernberg som IT-ansvarig. Nils-Erik Friis valdes till reseledare. Maj-Britt Paro utsågs till kontaktperson till Samrådet i SPF Helsingfors med rätt att deltaga i styrelsemötena.

§ 2 Vårens och höstens verksamhet diskuterades.
Onsdagen den 9 april kl.13.00 besöker föreningen utställningen
Tove Jansson 100 år på Ateneum.
Besöket inleds med en introducerande föreläsning om Tove Jansson.
Därefter kan utställningen beses på egen hand.

Onsdagen den 7 maj vårutfärd till Haltia invid Noux nationalpark.
Besöket inleds med lunch kl.13.00. Johanna Westman tar emot anmälningar.

Mer information om Ateneum- och Haltiabesöken i nästa medlemsbrev.

Resan till Österbotten den 3-5 juni är fullbokad. 30 personer anmälda.
Thure Malmberg är reseledare.

Höstresan den 9-11 september går till sydöstra Estland: universitetsstaden Tartu och de gamla Ryssbyarna vid Peipussjön. Nils-Erik Friis är reseledare. Anmälningstiden till resan går ut i medlet av juni.

I oktober planeras en träff med Barbro Teir på Hufvudstadsbladet och i novemberett besök bakom kulisserna på Svenska teatern.

Traditionell julfest i december.

§ 3 Mötet avslutades kl. 16.45

Enligt uppdrag
Marita Lindvall