Hufvudstadsbladets Seniorer

Årsmötet

Protokoll fört vid Föreningen Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s årsmöte onsdagen den 16 september 2020 kl. 13.00
i rum 101 på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.
Närvarande 16 medlemmar.
 

§ 1    Ordförande Nils-Erik Friis öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Med en tyst minut hedrades minnet av medlemmarna Bert Carpelan, Margaretha Jaatinen, Sture Gadd och tidigare medlemmen Erik Appel.

 

§ 2    Till ordförande för mötet valdes Nils-Erik Friis och

till sekreterare Marita Lindvall.

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Maj-Britt Paro

och Solveig Schauman.                   

 

§ 3    Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades.

§ 4    Föredragningslistan godkändes.

§ 5    Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenterades.


Bokslutet för år 2019 uppvisar ett överskott på 830,84 euro. 

§ 6    Bokslutet fastställdes och styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

§ 7    Verksamhetsplanen och budgeten för 2020 godkändes.  En ev. höstkryssning till Riga planeras. Beslöts att medlemsavgiften för 2020 bibehålls vid 25 euro.  Medlemsavgiften för understödande medlemmar fastslogs till 250,00 euro.

§ 8    Mötet beslöt att bibehålla antalet medlemmar i styrelsen, dvs. ordförande plus sex ordinarie medlemmar och två suppleanter.

§ 9   Nils-Erik Friis återvaldes enhälligt till ordförande.

 

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av
Tage Johansson och Leif Stjernberg från tekniken,
Anne-Charlotte Stoltzenberg och
René Wikgren från kontoret, Patricia Winckelmann-Zilliacus
och Marita Lindvall från redaktionen.

Till suppleanter valdes
Inger Blomqvist och Gösta Gustafsson.
       
§ 10  Till verksamhetsgranskare valdes
Jan-Anders Ekström och Dan Kronqvist.

          Birgitta Jernvall-Ingman utsågs till suppleant.

§  11 Inga övriga ärenden diskuterades.

§ 12  Mötet avslutades kl. 13.27.

         Efter mötet presenterade föreningsmedlemmen Thure Malmberg boken om Pörtö skärgård. Boken är utgiven av föreningen Pro Pörtö och sammanställd av Thure Malmberg i samarbete med Gun Ahlfors och Stella Jonasson.
 

Enligt uppdrag

Marita Lindvall 

Justerat:
     Maj-Britt Paro          Solveig Schauman