Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s 
e-poststyrelsemöte den 17 januari 2017.
Ordförande Johanna Westman skötte kontakten till styrelsemedlemmarna.
Följande styrelsemedlemmar besvarade e-posten:
René Wikgren, Nils-Erik Friis, Leif Stjernberg, Inger Blomqvist och Marita Lindvall.

   § 1  E-postmötet var beslutfört eftersom fem styrelsemedlemmar besvarade

ordförandens mejl med föredragningslistan.

   § 2  Årets första medlemsbrev skickades ut i början av januari 2017.

Vårterminens verksamhet inleds 24.1 med ett besök på Nationalbiblioteket.
Guide är Rainer Knapas.
Den 22 februari berättar Stefan Lundberg om sin pilgrimsvandring.
Årsmötet hålls på HBL 23.3 med Caty Paro som gäst.
För april finns preliminära tankar om en exkursion till Vanda. Sedvanlig vårfest kan ordnas i maj.
Hbl-seniorerna gör dessutom en medlemsresa till Moldavien 16 - 21.5.2017 med  Nils-Erik Friis som reseledare.
Närmare information finns på föreningens webbplats.
Beslut: Styrelsen godkände planerna för vårens program.

   § 3  Svenska pensionärsförbundet har ingått avtal med Webbhuset om

leverans av internettjänster (medlemsregister, webbsidor, epost, bokföring m.fl.). På basis av detta avtal erbjuder SPF registrerade användare (medlemsföreningar och samtliga deras enskilda medlemmar) gratis tillgång till de av Webbhuset producerade internettjänsterna. För att få tillgång till tjänsterna skall föreningen ingå skriftligt avtal med förbundet.
Förbundets medlemssekreterare skapar inloggning (användarnamn och lösenord) enligt behov, förslagsvis läs- och skrivrättigheter för den som ansvarar för medlemsregister respektive webbsajt samt läsrättigheter för övriga i styrelsen.
Styrelsen hörde styrelsemedlemmarna René Wikgren och Leif Stjernberg i ärendet.
Beslut: Styrelsen för Hufvudstadsbladets Seniorer r.f. beslöt att föreningen börjar använda förbundets medlemsregister så, att ordförande och samtliga styrelsemedlemmar får möjlighet till inloggning. Styrelsen kommer sinsemellan överens om vem som har rätt att uppdatera materialet.
Ordföranden undertecknar avtalet och skickar detta samt protokollsutdraget till förbundets medlemssekreterare Åsa Danielsson.

   § 4  Anmälningsärenden

1.  Österby pensionärer har av SPF utsetts till Årets webbplats 2016. Det hindrar inte att vi kan vara omåttligt stolta över vår egen webbplats, som tack vare Leif Stjernbergs outtröttliga insatser är verkligt bra.

2. Samarbetsförhandlingar på förbundet
På SPF:s webbsajt finns ett kortfattat meddelande om att samarbetsförhandlingar
av ekonomiska orsaker har inletts 4.1.2017 med hela personalen.
Beslut: Antecknades.

       Enligt uppdrag
       Marita Lindvall