Hufvudstadsbladets Seniorer

   Årsmöte

Nisse Friis valdes till ny ordförande och Johanna Westman tackade för sig vid årsmötet för Hufvudstadsbladets seniorer torsdagen den 23 mars 2017 i Rubriken.


Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes med nästan samma sammansättning som förut. Nya namn är Gösta Gustafsson och Patricia Winckelmann-Zilliacus som ersättare; nygammalt namn är Inger Blomqvist som ordinarie styrelsemedlem i stället för Nisse.
 

   Caty Paro föreläste om vikten och nyttan av att umgås med positiva tankar, för hälsan och välmåendet.

Årsmötet bevistades av 24 seniorer. Vilken annan förening lyckas mobilisera så många till ett årsmöte??