Hufvudstadsbladets Seniorer


Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s  styrelsemöte
på G18, Georgsgatan 18, den 20 mars 2018 kl. 14.40.
Närvarande: ordförande Nils-Erik Friis, Tage Johansson, René Wikgren,
Anne-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg, Inger Blomqvist, Marita Lindvall
och Gösta Gustafsson. Maj-Britt Paro deltog i mötet som kontaktperson till
SPF och Samrådet SPF i Helsingfors.

§ 1  Ordförande Nils-Erik Friis öppnade mötet.
Konstaterades att ordföranden valts på årsmötet.
I styrelsen fortsätter Tage Johansson som vice ordförande, René Wikgren som kassör, Marita Lindvall som sekreterare och Leif Stjernberg som webbmaster.
Nils-Erik Friis är resekoordinator vid sidan av sitt ordförandeskap.
Medlemmar är Inger Blomqvist och Anne-Charlotte Stoltzenberg medan
Patricia Winckelmann-Zilliacus och Gösta Gustafsson är suppleanter.
Maj-Britt Paro är kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.  

§ 2 Vårens verksamhet diskuterades. Den 18 april 2018 görs en utflykt med K.O. Johanssons buss till Tammerfors. Resan kostar 30 euro per person. Information om resan ingick i mars månads medlemsbrev. Nils-Erik Friis koordinerar.

Föreningens vårfest äger rum måndagen den 14 maj 2018 kl. 14.00 på G18, rum 101. Som gäst föreslogs HBL:s  chefredaktör Susanna Ilmoni alternativt en representant för Svenska Folkskolans Vänner, förslagsvis kanslichef Johan Aura eller verksamhetsombud Sebastian Gripenberg. Nils-Erik Friis kontaktar.

Den 27 juni 2018 ordnas en utfärd till Torra Mjölö. Mera information senare.

§ 3  René Wikgren fortsätter att utreda ett eventuellt bankbyte.

§ 4  Mötet avslutades kl. 14.55.

Enligt uppdrag
Marita Lindvall