Hufvudstadsbladets Seniorer


Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s 
styrelsemöte den 15 april 2019 kl 10.30
i centrumbiblioteket Ode, mötesrum 8, Tölöviksgatan 4.  

Närvarande: ordförande Nils-Erik Friis, René Wikgren, Leif Stjernberg,
Inger Blomqvist, Gösta Gustafsson och Marita Lindvall.

Förhindrade: Tage Johansson, Anne-Charlotte Stoltzenberg
och Patricia Winkelmann-Zilliacus

§ 1  Ordförande Nils-Erik Friis öppnade mötet.

§ 2  Konstaterades att ordföranden valts på årsmötet den 12 mars 2019.
I styrelsen fortsätter Tage Johansson som vice ordförande, René Wikgren som kassör, Marita Lindvall som sekreterare och Leif Stjernberg som webbmaster. 
Nils-Erik Friis är resekoordinator vid sidan av sitt ordförandeskap. Medlemmar är Anne-Charlotte Stoltzenberg och Patricia Winckelmann-Zilliacus medan Inger Blomqvist och Gösta Gustafsson är suppleanter.

§ 3 Vårens verksamhet diskuterades.  Vårfest ordnas den 24 april i samband med en utflykt till Arabiastranden. Theresa Norrmén fungerar som guide.

Den 23 maj ordnar föreningen en bussutflykt till Verla bruk i Jaala. Nils-Erik Friis sköter arrangemangen. Båda evenemangen är öppna för medlemmar jämte avec.

§ 4  Höstens verksamhet diskuterades.  Den 17 september görs ett besök på HAM för att se Ellen Thesleff-utställningen. I oktober, preliminärt 23.10, görs en dagsutflykt till Estland med besök på Arvo Pärt-centret i Laulasmaa.  Ordföranden koordinerar.

Som programnummer för november föreslogs besök på Helsingfors brandmuseum alternativt Tekniska museet.
Traditionell julfest ordnas i december, vecka 50, på G 18, med Sonja Hellman som ev. gäst. Hon har gett ut boken Bäst före -datum. Ett tidsdokument om fattigdomen i Finland. Också Richard Brander nämndes som eventuell gäst.

§ 5  René Wikgren meddelade att Charles Nordström avsäger sitt medlemskap i föreningen.

       Christina Juthas, Nils-Erik Friis och Tage Johansson
placerade sig på en
hedersam tredje plats i frågesportsfinalen mellan pensionärsföreningarna.  
Finalen avgjordes 4.4.2019 i Åbo.
Tredje platsen innebär att föreningen får ett bidrag på 100 € av förbundet.

§ 6  Mötet avslutades kl. 11.20

Enligt uppdrag
Marita Lindvall