Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s  styrelsemöte

onsdagen den 16 september 2020 kl. 14.05 på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

 Närvarande: ordförande Nils-Erik Friis,
Tage Johansson, René Wikgren, Anne-Charlotte Stoltzenberg,
Leif Stjernberg, Patricia Winckelmann-Zilliacus,

Marita Lindvall, Inger Blomqvist och Gösta Gustafsson.

§ 1  Ordförande Nils-Erik Friis öppnade mötet.
Konstaterades att ordföranden valts på årsmötet.
I styrelsen fortsätter Tage Johansson som vice ordförande, René Wikgren som kassör, Marita Lindvall som sekreterare och Leif Stjernberg som webbmaster.

       Nils-Erik Friis är resekoordinator vid sidan av sitt ordförandeskap.
Medlemmar är   
Anne-Charlotte Stoltzenberg och Patricia Winckelmann-Zilliacus
medan Inger Blomqvist och Gösta Gustafsson är suppleanter
.

§ 2  Till nya medlemmar i föreningen
beslöt styrelsen godkänna Camilla Berggren, tidigare HBL-journalist
och Aras Jarjis, tidigare bildbehandlare vid HBL.

           § 3  Mötet avslutades kl. 14.12


Enligt uppdrag

     Marita Lindvall