Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

 Verksamhetsberättelse 2015

Föreningen höll sitt årsmöte den 25 mars 2015 kl. 15.00 på HBL.
Närvarande var 27 medlemmar. Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Inger Fagerstedt, Kristofer Enckell, Meri Bäcklund, Stig Häggblom, Olof Blom, Eirik Udd och Christian Mehlem.

Årsmötet återvalde enhälligt Johanna Westman till föreningens ordförande.  Styrelsen återvaldes likaså i sin helhet och består av ordinarie medlemmarna Tage Johansson,  Leif Stjernberg, Anne-Charlotte Stoltzenberg, René Wikgren, Nils-Erik Friis och Marita Lindvall samt suppleanterna Inger Blomqvist och Jack Strandberg. Maj-Britt Paro är kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo Finne och Jan-Anders Ekström.

Efter årsmötet berättade Fredrik Sonck, chef för KSF Medias sammanslagna kultur-redaktion, bl.a. om hur redaktionens tre delar, HBL, VN och ÖN, kan agera som självständiga beställare.

Aktiviteter
Årets första månadsträff ägde rum onsdagen den 14 januari 2015 på Hbl. Förre arbetskamraten och huvudförtroendemannen Per-Erik Johnsson inledde samvaron med att presentera sin självbiografiska bok Åsikt som innehåller ett avsnitt om åren 1954-1975 på HBL. Han sekunderades av Lars Rönn som också gett ut en bok om sina 34 år på HBL.

Därefter berättade Stefan Lundberg och Leif Weckström om sitt hisnande sommaräventyr i Göran Schildts kölvatten med motorbåt från Helsingfors till Rapallo vid Medelhavet. Spännande berättelser om färder på stormiga hav, längs kanaler, genom slussar och mörka tunnlar. 26 medlemmar deltog i träffen.

Den 11 februari stod ett besök på Arabia Designmuseum och Arabias fabrik på programmet. Guiden Taina Grönqvist lotsade 22 seniorer genom fabrikshallar med porslin i olika stadier av tillverkningsprocessen. I en utställningshall kunde det mesta som tillverkas inom Fiskarskoncernen begrundas.  Efter rundvandringen besökte många Arabia museet på egen hand.

Den 24 april besöktes Gumbostrand i Sibbo. Målet var Gumbostrand Konst & Form, en  utställningslokal och designshop. De 25 deltagarna besåg Netta Tiitinens akrylmålningar guidade av Charlotta Björkendahl.


Porkalaparentesen var övergripande tema för exkursionen till Kyrkslätt den 20 maj. Dagen inleddes med kulturdirektör Maaret Elorantas historiska bildkavalkad i bibliotekets Porkalasal. Efter besök i kyrkan avnjöts lunch på Wohls gård där Stefan Winqvist från Kyrkslätts Sparbanksstiftelse och Ingrid Grande från Wohls trädgårdsförening guidade oss inomhus och utomhus.

Efter besök på den ryska begravningsplatsen i Kolsarby styrdes kosan till Estby, där Gårdsbodsägaren Ingemo Fröberg tog emot och berättade om gårdarna Fräsars och Kärras öden.

Den givande dagen avslutades hemma hos ordföranden Johanna på Ollas i Smedsby. Där anslöt sig medlemmen Erik Appel till sällskapet och berättade om sin journalistkarriär på HBL under Porkalaparentesen. I utfärden deltog 25 personer.

Höstterminen inleddes med en minnesvärd resa till Albanien 26.9 – 3.10.2015 under Nils-Erik Friis och Theresa Norrméns ledning. Resan gick via Kroatien och Budva i Montenegro till Shkoder i Albanien. Därifrån vidare till Kruja och huvudstaden Tirana. Via indusristaden Elbasan fortsatte färden till den gamla bysantinska staden Berat. Resan, som gick från stad till landsbygd och från höga berg till sandstrand vid Adriatiska havet, avslutades i hamnstaden Durres vid Adriatiska havet. I den upplevelserika resan deltog 25 personer av vilka en del var ”avecar”.

Den utrotningshotade tropiska trädgården Gardenia i Vik var målet den 15 oktober. Guiden Annika Schultz guidade runt ute i den japanska trädgården och inne i regnskogen och den fuktiga monsunskogen. 26 personer deltog.

Den 12 november gästades seniorerna av Hufvudstadsbladets chefredaktör Tommy Westerlund, som berättade om aktuella utmaningar för Hbl och KSF Media, samt Majsan Stendahl, som skrivit en bok om journalisten och författaren Gunnar Mattsson.
16 personer var närvarande vid träffen på HBL.

Julfesten firades den 8 december i Rubriken på HBL med god mat, dryck och sedvanligt lotteri. 32 medlemmar deltog i festen.
KSF Media bidrog med 300 euro till julfesten.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt tre gånger och skickat ut tre medlemsbrev.
Tage Johansson har varit viceordförande, René Wikgren kassör, Nils-Erik Friis reseledare, Marita Lindvall sekreterare och Leif Stjernberg it-ansvarig som även skött föreningens aktuella hemsida.
Bo Finne och Jan-Anders Ekström har varit verksamhetsgranskare under verksamhetsperioden 1.1 – 31.12.2015.

Medlemskåren
Föreningen hade 92 medlemmar, 40 kvinnor och 52 män, vid utgången av 2015.
Medlemsavgiften har varit 20 euro.
Under året avled medlemmen Raija Strandberg och de tidigare medlemmarna Marianne Didrikson och Anna Gerkman (1.1.2016).

 

Enligt uppdrag   
Marita Lindvall
sekreterare