Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s styrelsemöte på Hbl
den 10 september 2015 kl. 14.00.
Närvarande: ordförande Johanna Westman, René Wikgren, Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg, Inger Blomqvist,
Jack Strandberg och Marita Lindvall. Maj-Britt Paro deltog i mötet som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsigfors.

§ 1   Ordförande Johanna Westman öppnade mötet.

§ 2   Inga nya kontaktuppgifter till förbundet presenterades.

§ 3   Enligt kassören René Wikgren har föreningen 2 300 euro på bankkontot. Kassören kontaktar de medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2015.

§ 4   Nils-Erik Friis presenterade Albanienresans program. Programmet bifogas  protokollet. I resan, som äger rum 26.9 - 3.10 2015, deltar 25 personer plus reseledarna Nils-Erik Friis och Theresa Norrmén.

§ 5   Höstens och vinterns program diskuterades.
Den 15 oktober kl. 14 besöks den tropiska trädgården Gardenia i Vik. Föreningen betalar guidningen.

Den 10 alterna
tivt den 12 november kl. 14 gästas föreningen av Hbl:s nya chefredaktör Tommy  Westerlund. Majsan Stendahl, som skrivit en bok om Gunnar Mattsson, inbjuds till samma möte.

Julfesten firas den 8 december kl.16 på Hbl i Rubriken med mat och dryck och sedvanligt lotteri. Trakteringen diskuteras vid följande styrelsemöte som hålls i samband med november månads medlemsträff.                    

Också vårens program diskuterades. Den 13 januari besöks Finlands nationalmuseum som ställer ut smycken från 1960-talet och framåt.

Den 10 februari planeras en exkursion till Slakthuset i Fiskehamnen.

Årsmötet hålls den 15 mars 2016 kl. 15.00 på Hbl i Rubriken.

Vårutfärden går eventuellt till Serlachius konstmuseum i Mänttä. Nils-Erik Friis sonderar. Mera om detta i nästa medlemsbrev i januari.

§ 6   Maj-Britt Paro presenterade Samrådets höstprogram. Programmet skickas till medlemmarna i samband med utskicket av höstens medlemsbrev.

§ 7   Mötet avslutades kl.15.20.

Enligt uppdrag
Marita Lindvall