Hufvudstadsbladets Seniorer
          Träff med vd för KSF Media
 
Konsekvenserna för HBL av att hela mediefältet och i synnerhet morgontidningarna befinner sig i kris och fritt fall; det var ämnet för månadsmötet den 15 oktober som lockade exceptionellt många deltagare. Tjugosex medlemmar ville veta vad som är på gång.
   Vd Barbro Teir berättade om hur annonsörerna sviker och prenumeranterna försvinner, vilket har resulterat i att KSF Media för sina fem tidningar räknar med en förlust som 2014 närmar sig 7 miljoner euro. En fortsättning i samma stil kan utgivaren inte bära. Den årliga förlusten får inte vara större än 3 miljoner, har Föreningen Konstsamfundet dekreterat och det har KSF Media att hålla sig till.
   Itellas strategi för morgonutdelningen innebär att nämnvärda inbesparingar inte fås genom nedläggning av någon tidning. Återstår att skära i personalkostnaderna. Därför minskar antalet årsverken med 48 och fem redaktioner omvandlas till två: en för unikt, en för gemensamt material. På alla fem utgivningsorter kommer det ändå att finnas en redaktionell närvaro. Antalet chefer minskar. Innehållets relativa vikt i förhållande till ”pengarna” ökar genom att två innehållsdirektörer har tagit plats i ledningsgruppen.
   Medlemmarnas kritiska kommentarer och frågor fick inte vd Teir ur balans. Hon litar på att en ny organisation, med nya arbetssätt och en ny betoning av lokalt material, ska kunna vända den nedåt pekande trenden. Lyckas det inte – ja, då kan den tvåspråkiga sydkusten om bara några år säga adjö till den finlandssvenska röst som HBL utgör.