Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorers styrelsemöte den
4 mars 2013 klockan 14.00 på Hbl.
Närvarande: ordförande Maj-Britt Paro, René Wikgren, Thure Malmberg,
Marita Lindwall, Leif Stjernberg, Tage Johansson,
Jack Strandberg och Inger Blomqvist.

§ 1 Ordförande öppnade mötet och konstaterade att styrelsen har att ta ställning till om alla invalda är villiga att fortsätta ännu ett år, om årsmötet så önskar. Marita Lindwall meddelade att hon gärna står över ett år. I hennes ställe föreslår styrelsen Johanna Westman. Solveig Schauman har också meddelat att hon gärna avstår och ordförande har kontaktat Ann-Charlotte Stoltzenberg, som gärna ställer upp. Thure Malmberg vill avgå som suppleant, men fortsätter som reseexpert. Styrelsen föreslår att Nisse Friis inväljs som suppleant. Han är inte ännu vidtalad. De övriga styrelsemedlemmarna är villiga att fortsätta.

§ 2 Till årsmötet den 13 mars uppgör ordförande en föredragningslista och en verksamhetsplan, kassören gör en budget och sekreteraren sammanställer en verksamhetsberättelse.

§ 3 Ordförande har bokat 30 platser den 18 april klockan 13.00 på Studio 2 i Böle där Bettina Sågboms nya talkshow Bettina bandas. Deltagarna agerar publik vid inspelningen. Förhandsanmälningar tas emot av sekreteraren.

Maj-månads aktivitet blir en bussresa till Stor-Sarvlax där Gitta Dahlberg tar emot. Därifrån går färden vidare till Kotka sjöfartsmuseum Wellamo och ett eventuellt besök på isbrytaren Tarmo. Lunchen avnjuts i legendariska restaurang Kairo. Thure utreder kostnaderna,. Klart är att bussen kostar 650 euro och att föreningen står för den biten.

Eftersom turlistorna för fartygen till Gdynia eller Rostock inte ännu är klara återkommer Thure på årsmötet med närmare uppgifter för den planerade resan till Pommern. Priset rör sig kring 650 euro och skulle ske med egen buss.Tidpunkten är runt 15 september.

§ 4 Mötet avslutades klockan 14.45.

Enligt uppdrag
Inger Blomqvist