Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s
konstituerande styrelsemöte på Hbl
den 22 mars 2011 klockan 17.00.

Närvarande ordförande Maj-Britt Paro, Solveig Schauman, Tage Johansson,
Marita Lindwall, Leif Stjernberg och Inger Blomqvist.

§ 1 Konstaterades att ordförande valts på årsmötet. Till viceordförande
utsågs som tidigare Tage Johansson. Som kassör fortsätter René Wikgren,
som IT-ansvarig Leif Stjernberg, som reseansvarig Thure Malmberg och
som sekreterare Inger Blomqvist.

§ 2 Beslöts att besöket på Diakonissanstalten sker den 19 april klovkan 14. Sekreteraren sköter bokningen.
Vårfesten på Hbl hålls den 11 maj klockan 15.00. Ordförande försöker
ordna något program och sekreteraren bokar ”kyrkan”.
Den 14 juli går utfärden till Östnyland.
För hösten planeras en resa till Viborg.
Ett medlemsbrev sänds ut om ett par veckor.

§ 3 Mötet avslutades klockan 17.15

Enligt uppdrag

Inger Blomqvist