Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s
konstituerande styrelsemöte på Hbl
den 22 mars 2011 klockan 17.00.

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s  styrelsemöte onsdagen den 16 september 2020 kl. 14.05 på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

 Närvarande: ordförande Nils-Erik Friis, Tage Johansson, René Wikgren, Anne-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg, Patricia Winckelmann-Zilliacus, Marita Lindvall, Inger Blomqvist och Gösta Gustafsson.

§ 1  Ordförande Nils-Erik Friis öppnade mötet. Konstaterades att ordföranden valts på årsmötet. I styrelsen fortsätter Tage Johansson som vice ordförande, René Wikgren som kassör, Marita Lindvall som sekreterare och Leif Stjernberg som webbmaster.

Nils-Erik Friis är resekoordinator vid sidan av sitt ordförandeskap.

Medlemmar är    Anne-Charlotte Stoltzenberg och Patricia Winckelmann-Zilliacus medan Inger Blomqvist och Gösta Gustafsson är suppleanter.

§ 2  Till nya medlemmar i föreningen beslöt styrelsen godkänna Camilla Berggren, tidigare HBL-journalist och Aras Jarjis, tidigare bildbehandlare vid HBL.                   

§ 3  Mötet avslutades kl. 14.12

Enligt uppdrag

Marita Lindvall

§ 3 Mötet avslutades klockan 17.15

Enligt uppdrag

Inger Blomqvist