Hufvudstadsbladets Seniorer


          
Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorers styrelsemöte
den 19 november 2013 klockan 15.40 på Café Kiasma.
Närvarande. Orförande Maj-Britt Paro, Tage Johansson, Johanna Westman,
Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg och Inger Blomqvist.

§ 1 Ordförande öppnade mötet och konstaterade att julfesten, den 11 december, står närmast på programmet. Inger kontaktar Heidi Andler gällande lotterivinster. Maj-Britt och Inger fixar kalkonfileer. I övrigt hjälper styrelsemedlemmarna till.

§ 2 Nästa års program fram till årsmötet diskuterades. Styrelsen föreslår ett besök på Observatoriet den 15 eller 16 januari. Maj-Britt utreder.

För den 11 eller den 12 februari föreslår styrelsen en träff med fotografen Hans Paul. Johanna kontaktar honom.
Årsmötet hålls den 13 mars och Tuva Korsström inbjuds som gäst. Inger bokar konferrensrummet.

§ 3 Nisse Friis har planerat en resa för 30 deltagare 9-14 september till sydöstra Estland. Programmet bifogas protokollet.

Thure Malmberg har gjort upp ett förslag till resa i juni till Närpes och Kristinestad. Styrelsen beslöt diskutera den resan senare med Thure. Det preliminära förslaget bifogas också protokollet..

§ 4 Ordförande och sekreteraren har meddelat att de inte ställer upp för omval vid nästa årsmöte. Johanna Westman är villig att överta ordförandeskapet medan det återstår för styrelsen att hitta en medlem som den kan föreslå som sekreterare.

§ 5 Mötet avslutades 16.00


      Enligt uppdrag
      Inger Blomqvist