Hufvudstadsbladets Seniorer

 


Orförande:
resekoordinator
Nils-Erik Friis

Kaj Francksgata 1 C42,
00560 Helsingfors
tfn 0500-160868

nefriis@gmail.com

Viceordförande:
Gösta Gustavsson
gustafsson.gosta.edvin@gmail.com 

Sekreterare:
Marita Lindvall
marita.lindwall@welho.com

Kassör:
René  Wikgren,
rene@wikgren.fi

Medlem:
Ann-Charlotte Stoltzenberg
astoltzenberg@gmail.com

Medlem:
Leif Stjernberg
leif.stjernberg@gmail.com

Medlem:
Patricia
Winckelmann-Zilliacus

passewz@yahoo.com

Suppleant:
Inger Blomqvist,

mildabl@yahoo.com 

Suppleant:
Leif Lindblom

leiflindblom83@gmail.com 

Kontaktperson till SPF och
Samrådet i SPF Helsingfors:

Maj-Britt Paro


majbritt.paro@pp.inet.fi