Hufvudstadsbladets Seniorer

 


Orförande:
resekoordinator
Nils-Erik Friis

Kaj Francksgata 1 C42,
00560 Helsingfors

nefriis@gmail.com

Vice ordförande:
Tage Johansson,
Bredvassvägen 4,
02520 Lappböle
gsm 0400-431745,
tage.johansson@hotmail.com 

Sekreterare:
Marita Lindvall
Runebergsgatan 50 B 33,
00260 Helsingfors
09-672377,  040-5388648,
marita.lindwall@welho.com

Kassör:
René  Wikgren,
Stenhuggargänden 3 A 13,
02650 Esbo
gsm 050-3423627,
rene@wikgren.fi

Medlem:
Ann-Charlotte Stoltzenberg,
Ramsays strand  1 A
00330 Helsingfors
tfn 484 345 gsm 040-734 2199
astoltzenberg@gmail.com

Medlem:
It-kontakt.

Leif Stjernberg,
Bågvägen 6 A 3,
01280 Vanda
gsm 050 5936044,
leif.stjernberg@gmail.com

Medlem:
Patricia
Winckelmann-Zilliacus

Svinhufvudsvägen 15 C 30,
00570 Helsingfors
Tel. 050 5395103,
passewz@yahoo.com

Suppleant:
Inger Blomqvist,

Gamla Mankansvägen 22 G,
02180 Esbo
gsm 041-5069937,

mildabl@yahoo.com 

Suppleant:
Gösta Gustavsson
Jofsbackskröken 3 B 53,
02760 Esbo
Tel. 0500 604772, gustafsson.gosta.edvin@gmail.com

Kontaktperson till SPF och
Samrådet i SPF Helsingfors:

Maj-Britt Paro,
Båtsmansbrinken 4 B 36,
02320 Esbo
09-8032147, 040-8207115,

majbritt.paro@pp.inet.fi