Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

 Verksamhetsberättelse 2018

Föreningen höll sitt årsmöte den 20 mars 2018 kl. 13.15 på G18 i Svenska Folkskolans Vänners hus på Georgsgatan 18. Närvarande var 22 medlemmar.  
Med en tyst minut hedrades minnet av de tidigare kollegerna, Marianne Lydén, Margareta Tallqvist, Stig Gustafsson, Hans Sundström, Göran Hemtman, Rolf Manderbacka och Maisie Heinonen.

Årsmötet återvalde enhälligt Nils-Erik Friis till ordförande. Hela styrelsen omvaldes och består av Tage Johansson, Leif Stjernberg, Anne-Charlotte Stoltzenberg, René Wikgren, Inger Blomqvist och Marita Lindvall. Till suppleanter i styrelsen återvaldes Patricia Winckelmann- Zilliacus och Gösta Gustafsson. Maj-Britt Paro är kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo Finne och Jan-Anders Ekström.

Före årsmötesförhandlingarna gav HBL-journalisten Tommy Pohjola sin syn på Västmetron och presenterade sin metropamflett ”Kaikille kenkää”.

Aktiviteter
Årets aktiviteter inleddes den 24 januari 2018 med ett besök på Hanaholmen.  
Vår värd och guide var hotelldirektör Kaj Mattsson som visade oss runt i det totalrenoverade kulturcentret. Hanaholmen är också ett konferenscentrum med moderna utrymmen, högklassig restaurang och hotell. Efter rundvandringen intog gruppen på 22 personer lunch i restaurang Johannes.

Den 19 februari besöktes det renoverade riksdagshuset. Gruppen på 24 personer guidades runt av riksdagens biträdande informationschef Rainer Hindsberg. Han berättade om riksdagshusets historia och arbetet i riksdagen samt presenterade husets konst. Efter rundvandringen bjöd svenska riksdagsgruppens generalsekreterare Henrik Stenbäck gruppen på kaffe och dopp och redogjorde för svenska riksdagsgruppens verksamhet.

I SPF:s traditionella frågesportsuttagning den 14 februari på Arbetets Vänner i Helsingfors klarade sig HBL- seniorernas lag bra. Christina Juthas, Nils-Erik Friis och Tage Johansson blev tredje i uttagningstävlingen för Mellannyland.

Den 18 april var det dags för föreningens vårutflykt till Tammerfors med K.O. Johanssons buss och Krister Westermark vid ratten. Besöket inleddes i museet Vapriikki och utställningen ”Tampere 1918” tillsammans med en lokal guide. Efter lunch i restaurang Valssi följde en rundtur genom Tammerfors med Lisbeth Nyström som inspirerande och kunnig guide.  Resan avslutades med ett besök i Milavida, von Nottbecks palats som numera är museum.  Vi bekantade oss med utställningen ”Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit” och ”Suomen kuningas” (Finlands kung).  
I den intressanta resan deltog 19 personer. Reseledare var Nils-Erik Friis.

Traditionell vårfest firades med mat och dryck på G18 den 14 maj. Femton seniorer deltog.

Höstens program inleddes den 17 september med ett besök i nya konstmuseet
Amos Rex. Vi var 26 personer som upplevde och med guide besåg den spektakulära, digitala öppningsutställningen Massless, skapad av det Tokyobaserade konstnärskollektivet teamLab. Den tekniskt avancerade utställningen med sina interaktiva element och immateriella naturscener blev ett fascinerande fyrverkeri av upplevelser.

Föreningens resa till Moldavien ägde rum den 9-14 oktober under Nils-Erik Friis och Theresa Norrméns ledning. I den upplevelserika resan deltog 21 personer av vilka 14 hade anknytning till seniorerna. Resans huvudmål var huvudstaden Chisinau.
Därtill besökte vi utbrytarstaten Transnistrien inklusive Bender, två vingårdar, ett kloster i Curchi och sevärdheter i Orheiul Vechi. Moldavisk pajbakning ingick också i programmet.

Den 23 oktober ordnades en diskussion på G18 med Staffan Bruun om hans bok ”Mitt liv på HBL”. En livlig diskussion utspann sig och åsikterna var många. 27 personer deltog i träffen.

I dagskryssningen till Tallinn den 27 november deltog 17 personer. De flesta av deltagarna sökte sig till julmarknaden på Rådhustorget. En del besökte också Jaama turg, en unik marknad i Tallinns järnvägsstation. Nils-Erik Friis arrangerade den förmånliga och trevliga kryssningen.

Julfesten firades den 10 december på G 18 med traditionell mat och dryck samt sedvanligt lotteri. 29 medlemmar deltog i festen.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt tre gånger och sänt ut sju medlemsbrev.

Föreningen erhöll 300 euro från pensionärsförbundets s.k. förbundspaket.
KSF Media bidrog med 300 euro till julfesten.

Tage Johansson har varit viceordförande, René Wikgren kassör, Marita Lindvall sekreterare och Leif Stjernberg it-ansvarig som även skött föreningens hemsida.
Vid sidan av ordförandeskapet har Nils-Erik Friis varit resekoordinator.
Bo Finne och Jan-Anders Ekström har varit verksamhetsgranskare under verksamhetsperioden 1.1 - 31.12.2018.

Medlemskåren
Föreningen hade 87 medlemmar (40 kvinnor och 47 män) vid utgången av 2018.
Ingen ny medlem anslöt sig till föreningen, en medlem, Göran Wallén, avled och tre skrev ut sig ur föreningen.

Medlemsavgiften har varit 20 euro varav 11 euro gått till förbundet.
KSF Media har varit understödjande medlem.

Enligt uppdrag
Marita Lindvall
sekreterare