Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s
styrelsemöte på Hbl den 24 augusti 2016 kl. 14.00.
Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson, René Wikgren,
Nils-Erik Friis, Leif Stjernberg, Inger Blomqvist, Jack Strandberg och Marita Lindvall.
 

§ 1  Ordförande Johanna Westman öppnade mötet.

§ 2  Kassören Réne Wikgren informerade om föreningens ekonomi.
       Föreningen har 3 500 euro på sitt konto.
       I understöd har föreningen fått 300 euro av SPF (Mänttäexkursion samt
       guidning i huvudstadsregionen) och 350 euro av
       Stiftelsen Tre Smeder (guidning i Helsingfors). Ansökningarna till Oskar Öflunds
       Stiftelse och Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond förblev obesvarade.

       Två medlemmar har inte betalat medlemsavgift på två år och tre medlemmar
       har årets medlemsavgift obetald. Styrelsen tar ställning till eventuella
       strykningar ur medlemsregistret i början av nästa år.

§ 3  September månads program diskuterades. Den planerade Mänttäresan
       måste skrinläggas på grund av för få deltagare. Beslöts att i stället ordna en
       rundtur med buss och guide till nybyggda stadsdelar i Helsingfors.
       Rundturen äger rum den 22 september 2016.

§ 4  Höstens övriga program planerades. Den 19 oktober kl. 15 gästas
       seniorerna av Staffan Bruun. Den 17 november kl. 14 görs ett besök till
       Esbo stads moderna museum EMMA i Hagalund.  Vi bekantar oss med
       utställningen På jakt efter nutiden.

       Traditionell julfest med mat, dryck och lotteri blir det på HBL i Rubriken den
       8 december kl. 15.

          Det nya årets program inleds med ett besök i det restaurerade
          Nationalbiblioteket vid Senatstorget den 24 januari 2017 med Rainer Knapas
          som sakkunnig ciceron.

§ 5  Ett medlemsbrev med information om höstens program skickas ut i början
       av september.

§ 6  Nästa års reseprogram diskuterades. Nils-Erik Friis föreslog en resa till Ungern
       hösten 2017 med bl.a. huvudstaden Budapest och den multikulturella
       universitetsstaden Pécs på programmet.

       En eventuell vårresa till St Petersburg med St Peter Line diskuterades.
       Nils-Erik Friis sonderar och planerar resorna.

       Enligt René Wikgren har inget nytt framkommit om
       förbundets nya medlemsregister.

§ 7  Mötet avslutades kl. 14.45.

       Enligt uppdrag
       Marita Lindvall