Hufvudstadsbladets Seniorer

Nya Hbl andas Billnäs och Ikea

Det blev fin uppslutning, 24 seniorer, då Hufvudstadsbladet öppnade sina dörrar för seniorerna tisdagen den 12 februari. Denna första visit i det nykoncentrerade Hbl inleddes i Amos hörna, en av de trivsamma hörnor som inretts i äkta Husis-anda med gamla ärevördiga möbler. Där hälsades vi välkomna av Konstsamfundets nya VD Anna Hellerstedt.
 

  Vid en kaffekopp i konferensrummet gav oss sedan chefredaktör Susanna Landor en inblick i dagens läge. Minusmiljonerna minskar, nya paket av betald digital-Hbl håller på att introduceras, andan och kämpaglöden i huset är bättre än på länge och de nya utrymmena fungerar trots att det krävde en hel del pusslande.
Omställningen gick bra, inte minst tack vare professionell inredningshjälp – ”nej inte en konsult, konsulternas tid är förbi” intygade Susanna med ett leende.  

   Hela Hbl bor nu i fjärde våningen. Trappan mellan fjärde och femte är borta, men Håkan Brunbergs Paradiset, redaktionens skatt som hängde på parad i trappans övre ända, finns på plats. Visserligen inte så pampigt synlig som förr men helt fint på en egen snedställd vägg i hörnet av konferensrummet.

   Efter kaffestunden med Susanna förde oss administrativa redaktionschefen Katarina Koivisto på en rundvandring i redaktionslandskapet inåt gården, digital-Hbl i mitten och kontorsutrymmena mot Mannerheimvägen.

   Här och där i den för övrigt Ikea-dominerade nyinredningen dyker Billnäs upp som en nostalgisk påminnelse om gamla fadershuset ”på vår tid” och långt före den. (MBP)