Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Styrelseprotokoll fört vid
Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s styrelsemöte
den 24 februari 2015 kl.10.00 på Hbl.

Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson, René Wikgren, Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg och Marita Lindvall. Maj-Britt Paro deltog i mötet som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

§ 1  Ordförande Johanna Westman öppnade mötet.

§ 2  Ordförande meddelade att hon varit i kontakt med Patent och registerstyrelsen och erhållit föreningens FO-nummer. FO-numret är 2640169-7. Ordförande ansöker hos Skatteförvaltningen om befrielse från skyldighet att deklarera.

Maj-Britt Paro informerade om Samrådets resa till Wasa Teaters föreställning Folkets Dagblad den 14-15 mars och om frågesporttävlingen mellan förbundetsföreningar.  En uttagningstävling för helsingforsföreningarna äger rum den 16 april kl. 13 på Arbetets Vänner, Annegatan 26 i Helsingfors. Tage Johansson försöker få ihop ett tremannalag från Hbl-seniorerna. Några presumtiva namn nämndes.

§ 3  Kassören René Wikgren presenterade ett förslag till bokslut som uppvisar ett överskott på 750,62 euro, vilket styrelsen godkände.
Ett utkast till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015 presenterades. René Wikgren gör upp ett förslag till budget för årsmötet.
Verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår diskuterades.

Alla ordinarie medlemmar i styrelsen sade sig vara villiga att fortsätta ett år till om årsmötet så önskar. Suppleanterna Inger Blomqvist och Jack Strandberg var inte närvarande vid mötet.

Föreningens årsmöte äger rum onsdagen den 25 mars 2015 kl. 15.00 på Hbl.
Efter avslutade mötesförhandlingar gästas föreningen av Hbl:s nya kulturchef Fredrik Sonck alternativt KSF Medias innehållsdirektör Martina Harms-Aalto.

§ 4  Exkursionen till Gumbostrand Konst & Form den 24 april diskuterades. Bussen startar från Kiasma kl. 11.00. I programmet ingår guidad tur i galleriet. Information om utfärden ingick i senaste medlemsbrev.

§ 5  Också heldagsutflykten till Kyrkslätt den 20 maj diskuterades. Tema: Porkalaparentesen. Ordförande presenterade programmet. Eventuellt byts besöket i Pokrova ut mot ett besök på nyrestaurerade Wohls gård.

§ 6  Föreningen hade fått en inbjudan till Musik & Konst, Villa Gyllenbergs och Musikinstitutet Kungsvägens gemensamma projekt 20.3.2015 kl.17.00 i museet på Granö. René Wikgren meddelar medlemmarna om tillställningen per e-post

§ 7  Mötet avslutades kl. 11.00

Enligt uppdrag
Marita Lindvall