Hufvudstadsbladets SeniorerJulfest i exil 

Hbl-seniorernas julfest blev i år med kort varsel utlokaliserad! Fadershusets fjärde och femte våning renoveras, trappan mellan våningarna är riven och hela Hbl ska koncentreras till fjärde våningen. ”Så rulla våra öden ...” Alltnog, Marita larmade Nisse i Grekland, i hast trollade hon fram festvåningen på AV på Annegatan och Nisse förmådde Ksf-media att höja på julfestanslaget så att vi fick pengar till den plötsliga hyran. Hela trettiofem Hbl-are samlades på AV och kvällen blev lyckad. Vi hade nåtts av budet att Sjäbä drabbats av hjärtinfarkt, men innan förskräckelsen hade lagt sig dök Sjäbä upp med ”sköterskan” Bodil vid sin sida – till vår glädje i synbarligen rätt gott skick. Ängeln Marita hade helt tagit ansvaret på sig för att julfesten kunde hållas och skött om förplägnaden så väl att ingen gick hungrig eller törstig från långbordet. Inger och jag bidrog med de obligatoriska kalkonfiléerna. Lotteriet med massor av vinster gav ett gott penningstöd i den nya, utlokaliserade situationen.
Ett stort tack till Marita!
God Jul och Gott Nytt År till alla kära Hbl-seniorer!
                                                                             Maj-Britt.