Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

Verksamhetsberättelse 2011-2012

Föreningen höll sitt årsmöte den 22 mars 2011 klockan 15.00 på Hbl. Närvarande var 27 medlemmar. Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra Inger Lindman och Bror Waronen, vilka avlidit under verksamhetsåret.
Mötet återvalde enhälligt Maj-Britt Paro till ordförande för föreningen. Styrelsen återvaldes också i sin helhet och består alltså av ordinarie medlemmarna Solveig Schauman, René Wikgren, Tage Johansson, Leif Stjernberg, Marita Lindwall och Inger Blomqvist samt suppleanterna Thure Malmberg och Jack Strandberg.
Björn Sundell höll efter mötesförhandlingarna ett uppskattat föredrag under rubriken”Att leka med Kina är att leka med elden”

Verksamhetsårets aktiviteter
Verksamheten inleddes med ett besök på Diakonissanstalten den 19 april där museiföreståndare Pirkko Probst och Birgitta Geust berättade om grundaren Aurora Karamzin och guidade oss i museet och kyrkan. I besöket deltog  18 personer.

Den 11 maj firade 24 medlemmar glad vårfest på Hbl.

Sommarens utfärd gick till Kejvsalö där värdparet Kerstin och Göran Ek tog emot en grupp på 26 personer, bjöd på välkomstdrink och god fältlunch under äppelträden. Det blev en jättefin dag med början i Rönnäs skärgårdsmuseum, fiskebåttur till Kejvsalö, J.L. Runeberg till Lovisa och ett besök på sjöfartsmuseet där.  Allt i strålande sol med idel glada miner.

Höstterminen inleddes 27 september med ett besök i kulturstaden Åbo. Trettiotvå personer bänkade sig i K.O. Johanssons buss, såg Carl Larsson-utställningen i Åbo konstmuseet, åt lunch på Panimoravintola och avslutade dagen med ett besök på Kulturcentret Logomo där utställningen ”Åbo brand 1827” pågick.

Det nya Musikhuset i huvudstaden stod på programmet för oktober.
En svenskspråkig guide visade oss runt och berättade om husets tillkomst, dess styrka och svagheter. 27 personer deltog.

I november var det dags för ett teaterbesök. På Alexandersteatern
gavs ”Svensk resning”
och den lockade 16 deltagare. Före föreställningen samlades gruppen för en kaffetår på anrika Café Ekberg.

Julfesten firades traditionsenligt i ”kyrkan” på sjunde våningen
med god mat, dryck och rikligt lotteri.
Dagens gäst var Hbls nye chefredaktör Jens Berg.
I julfesten deltog  40 medlemmar.

Det nya året inleddes med ett besök på Helsingfors konstmuseum
där en unik utställning av Akseli Gallen-Kallelas verk pågick.

Efter en guidad tur på drygt en timme åt de 14 deltagarna en gemensam lunch på restaurang Minos i Kampen.

Författaren Märta Tikkanen hade inbjudits till febuarimötet, som tyvärr måste flyttas från ”kyrkan” till Café Esplanad. Om platsbytet eller kölden och halkan var orsaken till att endast sju personer ställde upp är svårt att veta, men en aning pinsamt var det för arrangörerna. För dem som var med blev det däremot en intim och intressant eftermiddag.

Den 22 februari såg tolv medlemmar AV-pjäsen ”Bästa arvtagare”, skriven av Gunilla Hemming. Tre medlemmar; Birgitta Jernwall Ingman,
Leif Stjernberg och Inger Blomqvist deltog i Hbls lag i Svenska pensionärsförbundets frågesporttävling i mars.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt tre gånger och däremellan  haft telefonkontakt. Tre medlemsbrev har skickats ut.
Styrelsen har sökt och fått 700 euros bidrag från Helsingfors socialverk.
Hbl deltog med 300 euro i julfestkostnaderna.
Styrelsen har också ansökt om bidrag av Konstsamfundet för att i vår
fira föreningens 10-årsjubileum.

 Föreningen har en hemsida som sköts av Leif Stjernberg. 

Medlemskåren
Föreningen har 102 medlemmar. Medlemsavgiften var under verksamhets-året 15 euro varav 10 euro gick till Svenska pensionärsförbundet.

Under verksamhetsåret avled  Lars-Olof ”Olli” Streng


Enligt uppdrag

Inger Blomqvist
sekreterare