Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s
styrelsemöte på Hbl
den 27 augusti 2014 kl. 10.00.
Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson,
René Wikgren, Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg,
Jack Strandberg, Inger Blomqvist och Marita Lindvall. Maj-Britt Paro deltog
i mötet som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Hrlsingfors.

   § 1  Ordförande Johanna Westman öppnade mötet.

   § 2  Föreningens ekonomi diskuterades.

Kassören, René Wikgren, meddelade att  föreningen har 1 850 euro på bankkontot. 14 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften. De påminns om saken i samband med utskicket av september månads medlemsbrev.

Föreningen har tidigare fått bidrag för sin verksamhet av Helsingfors socialverk. Staden har nu ändrat sitt understödssystem så att föreningar som inte har hyresutgifter blir utan bidrag. Med anledning av detta inbjuder pensionärsförbundet  samrådets medlemsföreningar till ett möte den 2 september kl. 11. Samrådet utarbetar goda råd och motiveringar för föreningarna då det gäller ansökning av   medel från Helsingfors stad. Johanna Westman och Marita Lindvall deltar i  mötet.

   § 3  Höstens och vinterns program diskuterades.

I seniorernas höstresa 9-11.9.2014 till Tartu och sydöstra Estland deltar 17 personer under Nils-Erik Friis ledning.

Den 16 september kl. 14 besöks Edvard Munch-utställningen på Didrichsens  konstmuseum på Granö. Föreningen betalar guidningen.

KSF Medias vd Barbro Teir berättar om sina och företagets utmaningar, framgångar och bakslag den 15 oktober kl. 15 på Hbl i konferensrummet Rubriken.  

Den 10 november kl. 14 görs ett besök på Svenska Teatern. Det blir en guidad  visning ”bakom kulisserna”.

Julfesten firas den 10 december kl. 16 på Hbl i Rubriken med tilltugg och
sedvanligt lotteri. Föreningen anhåller om bidrag av Hbl för festen.

Också vårens program diskuterades. En träff med sjöfararna Stefan Lundberg och Leif Weckström bokades preliminärt till den 14 januari 2015
kl. 14 samt en ev. bussutfärd till Kyrkslätt/Porkalaparentesen i maj.
Nils-Erik Friis planerar en seniorresa till Albanien i september/oktober 2015.

   § 4   Medlemsbrev med information om höstens program skickas ut
           i månadsskiftet. Följande medlemsbrev skickas ut strax efter årsskiftet.

   § 5   Mötet avslutades kl. 11.10.      

Enligt uppdrag
Marita Lindvall