Hufvudstadsbladets Seniorer

Diakonissanstaltens museum givande utflyktsmål


Museiföreståndaren Pirkko Probst och guiden Birgitta Geust tog tisdagen den 19 april väl hand om aderton Hbl-seniorer och avecar på Helsingfors Diakonissanstalts intressanta museum. Till kaffe med dopp fick vi se en dokumentärfilm om anstaltens historia i koncentrat och sedan titta in i den hemtrevliga kyrkan - som faktiskt kan hyras för bröllop, dop och andra privata begivenheter.
Själva museet lever rätt trångt i en gårdsbyggnad med tanke på den mängd historiska förmål och interiörer det har att presentera. Här får man en stämningsmättad bild av hur livet kan ha gestaltat sig för systrar under gångna tider och hur patienter kan ha upplevt en vård som utgick från begreppen trivsel och trygghet.
Det var nödår i Finland då Aurora Karamzin 1867 enligt tysk modell grundade sjukhuset som samtidigt blev en sjukvårdsskola och ett systerhem för diakonissor. Ur det ursprungliga epidemisjukhuset med åtta bäddar utvecklades Diakonissanstaltens mångsidiga vård- och hjälpverksamhet, med året 1897 som en viktig milstolpe då det stora sjukhuset med kyrka och systerhem vid Tölöviken stod färdigt.
Museet är öppet onsdagar kl. 13-17. För grupper ordnas besök på beställning. Diakonissanstaltens egna pensionärer fungerar som guider. (MBP)

Tryck på bild!