Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s styrelsemöte
på Hbl den 25 mars 2015.

Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson, René Wikgren, Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg, Inger Blomqvist, Jack Strandberg och Marita Lindvall. Maj-Britt Paro deltog i mötet som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

§   1  Ordförande öppnade mötet kl. 15.20.

§   2 Styrelsen konstituerade sig och valde Tage Johansson till viceordförande för föreningen, René Wikgrén till kassör, Leif Stjernberg till IT-ansvarig, Nils-Erik Friis till reseledare och Marita Lindvall till sekreterare. Maj-Britt Paro fortsätter som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

§   3  Ett medlemsbrev om vårens program skickas ut inom mars månad.

§  4   Mötet avslutades kl.15.25.

Enligt uppdrag
Marita Lindvall