Hufvudstadsbladets Seniorer


Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s 
styrelsemöte den 5 februari 2019 kl 10.30
i biblioteket Ode, grupputrymme 8, Tölöviksgatan 4.  

Närvarande: ordförande Nils-Erik Friis,
Tage Johansson, René Wikgren, Anne-Charlotte Stoltzenberg,
Leif Stjernberg, Marita Lindvall och Patricia Winckelmann-Zilliacus.
Förhindrade: Inger Blomqvist, Gösta Gustafsson och Maj-Britt Paro.
 

§ 1  Ordförande Nils-Erik Friis öppnade mötet.

§ 2 Föreningens årsmöte 12.3.2019 kl. 14.00 på G18
Kallelse sänds till medlemmarna.
Bokslutet för år 2018 uppvisar ett underskott på 284,28 euro. Till årsmötet sammanställer sekreteraren verksamhetsberättelsen för 2018, ordföranden uppgör en verksamhetsplan för 2019 och kassören en budget för 2019.
Styrelsen föreslår för årsmötet att medlemsavgiften höjs från 20 euro till 25 euro med motiveringen att förbundet höjer sin avgift från 11 euro per medlem till 14 euro per medlem.
Alla i styrelsen, både ordinarie medlemmar och suppleanter, är villiga att fortsätta om årsmötet så besluter.
Eventuell gäst på årsmötet är KSF Medias VD Anna Hellerstedt. Ordföranden kontaktar.

§ 3 Vårens verksamhet diskuterades. Den 12 februari kl. 13.00 görs ett besök i HBL:s ”nya” utrymmen. Guide är Katarina Koivisto, administrativ redaktionschef.
En träff med chefredaktör Susanna Landor utlovas.

I slutet av mars planeras ett eventuellt besök på Lauri och Lasse Reitz stiftelsens konstmuseum i Tölö.

Vårfest blir det i april under annorlunda former.  Ordföranden föreslår att vi besöker Arabiastranden. Dagen inleds kl. 13.00 med lunch på lämplig lunchrestaurang och fortsätter kl. 14.00 med guidad rundvandring i en miljö med många offentliga konstverk och öppna gårdar. Guide: Theresa Norrmén.  Efter rundvandringen serveras förfriskningar. Dagen avslutas kl. 16.00.  Preliminärt datum är onsdagen den 24 april, alternativt torsdagen den 25 april.

I maj, förslagsvis 22 eller 23 maj, planeras en dagsutflykt till Verla bruk.

§ 4  Styrelsen godkände tre nya medlemmar till föreningen: Jean-Olof Åkerberg , Kristina Mäenpää, tidigare redaktionschef på bildbyrån Pressfoto och Harriet Aaltonen, tidigare bildredaktör på bildbyrån Pressfoto. En ansökan avslogs.

§ 5  Christina Juthas, Nils-Erik Friis och Tage Johansson representerar föreningen i uttagningstävlingen till förbundets frågesport 13.2.2019 kl. 13.00 på Arbetets Vänner i Helsingfors.

Styrelsen tackar Helsingfors stad för fint mötesutrymme i nya biblioteket Ode.  

§ 6  Mötet avslutades kl. 11.26

              Enligt uppdrag
              Marita Lindvall