Hufvudstadsbladets Seniorer
I Engels fotspår med Morre Morelius 

Bernt "Morre" Morelius levererade med oefterhärmlig berättarglädje en över en timme lång föreläsning om Carl Ludvig Engel, alltmedan vår chaufför Krister Westermark skickligt trotsade trafiken från Engel-verk till Engel-verk.
     

 

 

 

 

Tjugosex Hbl-seniorer deltog i färden genom huvudstadens historiska miljöer tisdagen den 19 november.
   Berlinaren C.L.Engel (1778-1840) blev år 1816 chefsarkitekt för den byggnadskommitté som på tsarens order skapade en huvudstad för storfurstendömet, i nyklassicistisk empire. Med Engel förvandlades hålan Helsingfors till en värdig stad. Engel själv trivdes inte särskilt väl i "björnarnas land", men ärelystnaden och hans kära trädgård vid Bulevarden band honom till Helsingfors för resten av livet.        
   Första anhalt på rundturen var Lappvikens sjukhus, sorgligt att skåda i sitt nuvarande förfall. Via Engels gårdstomt på Bulevarden (gamla Bullan), och Gamla kyrkan åkte vi till Gardeskasärnerna och Observatoriet, vidare förbi Sundmanska huset och Stadshuset till Sjöekipaget, utrikesministeriets högborg.
   Huvudmålet var givetvis Senatstorget, där Domkyrkan och hela den monumentala miljön är skapad av Engel - allt utom Nordeas granitmastodont i hörnet vid Alexandersgatan. Utan den skulle miljön enligt Morre sannolikt ha klassats som världsarv. Från Senatstorget gick färden vidare förbi Universitetsbiblioteket, Katolska kyrkan och de gamla klinikerna vid Unionsgatan. Väl framme vid Kiasma avslutades träffen med kaffe i Kiasmas kafé. (MBP)