Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

 Verksamhetsberättelse 2016

Föreningen höll sitt årsmöte den 22 mars 2016 kl. 15.00 på HBL. Närvarande var 22 medlemmar. Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Raija Strandberg, Marianne Didrikson och Anna Gerkman. Årsmötet återvalde enhälligt Johanna Westman till föreningens ordförande. Styrelsen återvaldes likaså i sin helhet och består av ordinarie medlemmarna Tage Johansson, Leif Stjernberg, Anne-Charlotte Stoltzenberg, René Wikgren, Nils-Erik Friis och Marita Lindvall samt suppleanterna Inger Blomqvist och Jack Strandberg. Maj-Britt Paro är kontaktperson till SPF och samrådet i SPF Helsingfors.
Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo Finne och Jan-Anders Ekström.

På styrelsens förslag utsåg årsmötet föreningens mångåriga ordförande Maj-Britt Paro till föreningens hedersordförande.
Efter årsmötet förevisade Curt Lindström en film från föreningens resa till Albanien hösten 2015.

Aktiviteter
Årets aktiviteter inleddes med ett besök på Nationalmuseet den 13 januari 2016.
Där besågs utställningen Brilliant. Entusiastiska guiden Mia Hillo berättade med sakkunskap om guldsmedsbranschen och smyckedesign i Finland. 18 seniorer deltog i besöket.

Slakthuset i Fiskehamnen besöktes den 10 februari. Enligt Milla Visuri, stadens matkulturstrateg, spelar Slakthuset en central roll i Helsingfors stads matkulturstrategi. Milla Visuri och Helsingfors Partitorgs företagstjänstchef Tiina Suvanen lotsade 31 seniorer runt på det stora området.

Den 20 april besåg 14 seniorer formgivaren Eero Aarnios retrospektiva utställning i Designmuseet i det forna Läroverket för gossar och flickor vid Högbergsgatan. Eero Aarnio är känd för sina futuristiska stolar i armerad plast, bl.a. Åskbollen och Pastillen.
Linda Mitts guidade oss genom utställningen.

Traditionell vårfest firades med mat och dryck i Rubriken på HBL den 18 maj. Gäst var KSF Medias nya ansvariga utgivare Susanna Ilmoni. Hennes dystra siffror och kurvor gjorde de 22 seniorerna tillfälligt förstummade.

Tyvärr måste den planerade exkursionen till Mänttä i september inhiberas på grund av för få deltagare.

Den 22 september var det dags för en rundtur med K-O Johanssons buss och Krister Westermark vid ratten till nya stadsdelar under byggnad i Helsingfors. Vi besökte Busholmen, Ärtholmen, Fiskehamnen, Degerö och Alphyddan. Med i bussen var guiden Eva Lassus-Paavolainen och Helsingforspolitikern och föreningsmedlemmen Björn Månsson. 26 seniorer deltog i rundturen som avslutades med lunch på trattoria Presto invid Farfarsbron som sammanbinder Fiskehamnen med Blåbärslandet.

Staffan Bruun, HBL:s  f.d. nyhetsreporter, gästade seniorerna den 19 oktober.  Han kom med dystra framtidsvisioner för den svenskspråkiga pressen. Sedan början av 2016 är Staffi författare och freelance journalist. Under Finlands 100-årsjubileumsår 2017 publicerar HBL varje vecka fram till 6.12 en artikel av Staffan Bruun. Det blir 50 artiklar som handlar om 50 viktiga personer, fenomen eller skeenden i Finlands historia. En ny bok är också på kommande. I träffen i Rubriken på HBL deltog 19 seniorer.

Fjorton seniorer besökte moderna museet EMMA i WeeGee-huset i Hagalund den 17 november. Museilektor Pernilla Wiik guidade oss på utställningen ”På jakt efter nutiden” där 22 konstnärer tillsammans skapat en bild av tiden vi lever i.

Julfesten, i vilken 32 medlemmar deltog, firades den 8 december i Rubriken på HBL med traditionell mat och dryck plus sedvanligt lotteri.
KSF media bidrog med 300 euro till julfesten.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt tre gånger och sänt ut tre medlemsbrev.
Tage Johansson har varit viceordförande, René Wikgren kassör, Nils-Erik Friis, reseledare, Marita Lindvall sekreterare och Leif Stjernberg it-ansvarig som
även skött föreningens hemsida.

Bo Finne och Jan-Anders Ekström har varit verksamhetsgranskare under verksamhetsperioden 1.1 - 31.12.2016.

Medlemskåren
Föreningen hade 94 medlemmar (42 kvinnor och 52 män) vid utgången av 2016. Medlemsavgiften har varit 20 euro varav 11 euro gått till förbundet. KSF Media har varit understödjande medlem.

Under året avled ingen medlem. Två medlemmar har strukits på grund av två års obetald medlemsavgift och en medlem har avgått.

     Enligt uppdrag   
     Marita Lindvall
     sekreterare