Hufvudstadsbladets Seniorer

Den stora överraskningen på årsmötet den 22 mars var styrelsens väl hemlighållna förslag om att
Maj-Britt Paro skulle väljas till hedersordförande.
Så skedde också, med acklamation, och Majbi fick ta emot ett snyggt diplom och några röda rosor.
För övrigt återvaldes både ordförande Johanna Westman och den övriga styrelsen, som alltså också i år består av Tage Johansson, Marita Lindvall, René Wikgren, Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg samt suppleanterna Inger Blomqvist och Jack Strandberg.

Bokslutet godkändes och de redovisningsskyldiga
beviljades ansvarsfrihet.

Efter avslutade mötes-
förhandlingar fick de närvarande medlemmarna se levande bilder från Albanien.
Det var Curt Lindström från Ekenäs som var vänlig nog att dela med sig av sin filmatiska reseberättelse.