Hufvudstadsbladets Seniorer

Årsmötet

hölls den 12 mars på G18.

18 medlemmar deltog i mötet.
Styrelsen omvaldes i sin helhet.

Årsmötet godkände styrelsens förslag att höja medlemsavgiften från
20 direkt till 25 euro.

Efter årsmötesförhandlingarna fick
vi höra vår medlem Tuva Korsström berätta om sin bok “Älvan och jordanden”.