Hufvudstadsbladets Seniorer
Seniorernas bankkontonr  är

        405510-2226530,
FI6740551020226530,            BIC: HELSFIHH
 

medlemsavgiften för år 2019 är 25,00   (förfallodag 30.4 ??)