Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorers
styrelsemöte på HBL den
13 mars 2013 klockan 16.30.
Närvarande ordförande Maj-Britt Paro samt medlemmarna René Wikgren,
Ann-Charlotte Stoltzenberg, Johanna Westman, Inger Blomqvist, Leif Stjernberg,
Tage Johansson och Jack Strandberg.

§ 1 Mötet valde Tage Johansson till viceordförande för föreningen, René Wikgren till kassör, Leif Stjernberg till it-ansvarig och Inger Blomqvist till sekreterare.

§ 2 Beslöts att ett medlemsbrev skickas ut följande vecka och att ordförande tar emot anmälningar till Bettinas show.

§ 3 Mötet avslutades 16.40


Enligt uppdrag
Inger Blomqvist