Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Föreningen höll sitt årsmöte den 18 mars 2010 på Hbl.
Närvarande var 28 medlemmar.
Mötet återvalde enhälligt och med tacksamhet Maj-Britt Paro till ordförande. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Solveig Schauman, René Wikgren (kassör), Tage Johansson (viceordf.), Leif Stjernberg (ny), Inger Blomqvist (sekreterare) och Marita Lindwall. Till suppteanter valdes Thure Malmberg (researrangör) och Jack Strandberg (ny).
En tyst minut hölls för att hedra minnet av Roland Boström och Anne-Marie Lindberg.
Årsmötets gäst var Anna-Lena Laurén

Verksamhetsårets aktiviteter
Verksamhetsåret inleddes den 15 april med ett uppskattat besök på Ateneum där Caj Bremer ställde ut foton från en femtioårig karriär som press- och naturfotograf. Han guidade själv gruppen genom utställningen.
I rundvandringen och lunchen efteråt deltog 26 personer.

Den 6 maj var det dags att samlas till vårfest på Hbl. Chefredaktör Marit af Björkesten var dagens gäst. 24 medlemmar deltog.

För första gången prövades idén med en dagsutfärd mitt på sommaren,
det vill säga den 27 juli. Det visade dig vara mycket lyckat.
Fyrtio personer åkte i strålande sol buss till Ruovesi och Kalela och därifrån med s/s Tarjanne till Tammerfors, där bussen väntade. Besöket på ateljen Kalela var givande och båtfärden, med god mat
och fin service, en sommardröm.

Höstterminen inleddes den 21 september med ett besök på Ylläs-hallen i Stensböle, där man kan skida året om. Den kalla hallen med bl. a. övernattningsmöjlighet på issängar lockade bara 13 personer.

Däremot intresserade revyn “Vill ha mera” på Lilla teatern hela 40 personer. Föreställningen, som gavs den 23 oktober, hade i helhet
döpts av Svenska pensionärsförbundet.

Julfesten, i vilken 38 medlemmar deltog, firades redan den 22 november på grund av Tallinnutfärden i december. Fina lotterivinster,
lite mat och dryck garanterade en lyckad samvaro.

I dagskryssningen den 3 december till Tallinn deltog 40 personer. Vädret var svinkallt, men de flesta sökte sig ändå till julmarknaden på Rådhustorget. Thure Malmberg hade lyckats ordna ett mycket förmånligt kryssningspris med mat, dryck och några hytter

Det nya året började med ett besök på Amos Andersons museum
den 10 januari för att se Hugo Backmansson-utställningen.
Sonsonen, Tom Backmansson, guidade gruppen i museet varefter
alla samlades på Hbl för en liten bit mat. Intresset var stort.
Hela 34 personer deltog.

Sista programmet för verksamhetsåret var en bussutfärd till Porkala-museet, Igor, i Degerby och en gemensam lunch på Westerby gård.
En lyckad dag i strålande sol och vita vidder. Tjugonio personer deltog
i utfärden som skedde den 17 februari..

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt tre gånger och har vid behov haft telefonkontakt. Under året sändes tre medlemsbrev ut.
Styrelsen har ansökt och fått bidrag från Helsingfors socialverk. Hufvudstadsbladet har bidragit med 300 euro till julfesten.

Medlemskåren
Föreningen har nu 101 medlemmar. Två medlemmar har strukits på grund av två års obetald medlemsavgift.
Avgiften var under verksamhetsåret 15 euro varav 10 euro gick till förbundet.

Under verksamhetsåret avled Bror Waronen och Inger Lindman.


Enligt uppdrag

Inger Blomqvist
sekreterare