Hufvudstadsbladets Seniorer

Årsmöte

Den 13 mars höll föreningen årsmöte och fick en delvis ny styrelse.

Ett tack till avgående Solveig Schauman och Marita Lindwall för
många års god medverkan!
Nya styrelsen ser ut såhär: Maj-Britt Paro (ordf.), Tage Johansson (viceordf.),  Inger Blomqvist (sekr.), René Wikgren (kassör), Leif Stjernberg (IT-red.),
nya medlemmarna Johanna Westman och Ann-Charlotte Stoltzenberg,
samt suppleanterna Jack Strandberg och, som ny, Nils-Erik Friis.
Thure Malmberg fortsätter som reseledare, med sikte på att Nisse tar över när årets resor är avklarade.