Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorers styrelsemöte
på Hbl den 16 mars 2012 klockan 10.30.

Närvarande: ordförande Maj-Britt Paro, Leif Stjernberg, Jack Strandberg,
Tage Johansson, René Wikgren, Solveig Schauman, Marita Lindwall,
Thure Malmberg och Inger Blomqvist.

§  1  Ordförande Maj-Britt Paro öppnade mötet och konstaterade att dagens ärenden främst gäller det kommande årsmötet och firandet av 10-årsjubileet.
Verksamhetsberättelsen genomgicks  och godkändes.
Konstaterades att föreningen från Helsingfors socialverk erhållit 700 euro.
Ordförande har sänt en skriftlig anhållan om ett bidrag på 1500-2000 euro till Konstsamfundet för att finansiera en planerad jubileumsresa till Söderlångvik.
Kassören meddelade att föreningen  har runt 1000 euro i kassan sedan avgiften till Svenska pensionärsförbundet betalats.
Föredragningslistan för årsmötet genomgicks och likaså ett budgetförslag där en höjning av medlemsavgiften till 16 euro ingår.
Alla i styrelsen, både ordinarie medlemmar och suppleanter sade sig vara villiga att fortsätta ett år till, om årsmötet så önskar.
Ingen gäst har inbjudits till årsmötet utan istället bjuds det på vin och tilltugg eftersom det förmodligen är sista gången årsmötet kan hållas i ”kyrkan”.

§  2  Den planerade tvådagars resan till Söderlångvik, Labbnäs och Tolfsnäs måste krympas till en endagsresa eftersom det visat sig att Söderlångvik inte klarar av att ordna en festmiddag för en så stor grupp och för att det är nästan omöjligt att ordna förmånlig inkvartering i Kimito.
Styrelsen föreslår därför att föreningen den 22 maj hyr K.O. Johanssons buss, startar klockan 9.00 från Kiasma, äter lunch klockan 11.30 på Labbnäs Semesterhem, besöker Söderlångvik (med kaffe och guidning) klockan 14.00. På  vägen till Tolfsnäs görs en avstickare till René Wikgrens sommarställe för att dricka ett glas. På Tolfsnäs ordnas en kvällspicnic och återfärden till huvudstaden sker när det känns lagom.
Deltagarpriset bestäms sedan beskedet från Konstsamfundet kommit. Föreslogs att avecarna den här gången betalar mer än medlemmarna.

§  3  Thure Malmberg konstaterade att planerna för höstens resa ännu är rätt öppna. Tanken att åka till St Petersburg med tåg via Viborg verkar inte lovande. En båtresa med St Peters Lines Princess Maria är helt möjlig,  men de prisuppgifter rederiet levererat behöver preciseras. Tanken var att göra resan i slutet av augusti,  men styrelsen kunde också tänka sig en senare tidpunkt.
Ett annat alternativ som dök upp var en båtresa till Gdansk. Thure utreder och informerar på årsmötet.

§  4  Mötet avslutades 11.45
 

Enligt uppdrag    Inger Blomqvist