Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorers styrelsemöte
11 december 2012 på Hbl.
Närvarande : ordförande Maj-Britt Paro, René Wikgren, Tage Johansson, Solveig Schauman, Leif Stjernberg, Jack Strandberg och Inger Blomqvist.

§ 1 Ordförande öppnade mötet klockan 19.56 och konstaterade att styrelsen har att komma med förslag till program under våren.

Beslöts att den 24 januari klockan 14 besöka Ateneum och se aktuella utställningar där, med en guide. Efter rundvandringen blir det samling i caféet.

För februari planeras ett besök på Fallåker i Esbo där ungdomsföreningen ger pjäsen ”Stig ombord”. Det skulle ske den 16 februari klockan 16.00. Före eller efter kunde deltagarna samlas på Bemböle kaffestuga.

I mars är det dags för årsmötet, som förslagsvis blir den 13 mars klockan 15.00.

För den 17 april planeras ett möte på Hbl med Tua Ranninen, som skrivit en bok om äventyraren ”Pata” Degerman. Eventuellt kommer också han med.

Gitta Dahlberg har inbjudit Hbl till Stor-Sarvlax och ett besök där skulle passa bra i maj. Datum fastslås senare.

En sommarresa är också aktuell. Visby har föreslagits av några medlemmar, men också Estland har varit på tapeten.

§ 2 Mötet avslutades klockan 20.33

Enligt uppdrag
Inger Blomqvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Ordförande öppnade mötet klockan 19.56 och konstaterade att styrelsen har att komma med förslag till program under våren. Beslöts att den 24 januari klockan 14 besöka Ateneum och se aktuella utställningar där, med en guide. Efter rundvandringen blir det samling i caféet. För februari planeras ett besök på Fallåker i Esbo där ungdomsföreningen ger pjäsen ”Stig ombord”. Det skulle ske den 16 februari klockan 16.00. Före eller efter kunde deltagarna samlas på Bemböle kaffestuga. I mars är det dags för årsmötet, som förslagsvis blir den 13 mars klockan 15.00. För den 17 april planeras ett möte på Hbl med Tua Ranninen, som skrivit en bok om äventyraren ”Pata” Degerman. Eventuellt kommer också han med. Gitta Dahlberg har inbjudit Hbl till Stor-Sarvlax och ett besök där skulle passa bra i maj. Datum fastslås senare. En sommarresa är också aktuell. Visby har föreslagits av några medlemmar, men också Estland har varit på tapeten. § 2 Mötet avslutades klockan 20.33 Enligt uppdrag Inger Blomqvist.