Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

 Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsåret präglades av coronapandemin som ledde till restriktioner och förbud  gällande sociala kontakter från medlet av mars. På grund av restriktionerna har  verksamheten reducerats. 

Föreningens ajournerade årsmöte

Medlemsavgiften var 25 euro varav 14 euro per medlem gick till Pensionärsförbundet.  KSF Media betalade 250 euro som understödande medlem. 

Marita Lindvall 
sekreterare