Hufvudstadsbladets Seniorer

 

 

 

 

 


Årsmötet 

hölls den 20 mars på  G18.

22 medlemmar deltog i mötet. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Som ordförande fortsätter Nils-Erik Friis och i styrelsen fortsätter Tage Johansson som vice ordförande, René Wikgrensom kassör, Marita Lindvall som sekreterare och Leif Stjernberg som webbmaster. Nils-Erik Friis är resekoordinator vid sidan av sitt ordförandeskap. Medlemmar är Inger Blomqvist och Anne-Charlotte Stoltzenberg medan Patricia Winckelmann-Zilliacus och Gösta Gustafsson är suppleanter.
Maj-Britt Paro är kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.