Hufvudstadsbladets Seniorer

Åskbollen minner om sextiotalet

En del av oss har skolminnen från Broban, för andra är det ståtliga huset vid Högbergsgatan – Läroverket för gossar och flickor – ett renodlat Designmuseum. Hbl-seniorerna besökte stället onsdagen den 20 april och såg då både en gammal skolmiljö och så kallad modern design.
Den retrospektiva utställningen över Eero Aarnios (still going strong) livsverk omspänner visserligen närmare 60 år, så de utställda artefakterna är både mer och mindre nutida.
I seniorperspektiv hör Aarnios mest kända verk i alla fall ungdomen till; det var då Åskbollen slog ner.
   Utställnings Åskbollsexemplar fick vi inte provsitta men åtminstone Soli kom åt att slå sig ner i den lika sextiotalistiska plastmöbeln Pastillen. Av nyare design är robottekniken som styr podierna som i ständig rörelse, men helt kollisionsfritt, visar upp de utställda föremålen.
 Cirka femton medlemmar deltog i besöket på Designmuséet, som avslutades med förfriskningar på synnerligen designade pallar i muséets kafé. Där kom vi överens med resekoordinator Nisse om att vårfesten den 18 maj är rätt tidpunkt för att komma till klarhet om höstens Mänttäresa. Till dess hoppas vi att medlemmarna är färdiga att anmäla intresse för att besöka Serlachiusmuséerna den 27–28 september.