Hufvudstadsbladets Seniorer

Bruun skriver historia

Hufvudstadsbladets före detta nyhetsreporter Staffan Bruun förutspår att Nyland inom fem år kommer att vara helt utan svenskspråkiga dagstidningar. Denna dystra framtidsvision fick Hbl:s seniorer sig till livs vid månadsträffen den 19 oktober på redaktionen.
Ett tjugotal medlemmar fick höra både om hur journalistynglet Bruun fick kämpa för att bli anställd på "sin" tidning och om hur enkelt det var för honom att 36 år senare säga upp sig, när det var förbi med glädjen och trivseln i jobbet.
Sedan början av 2016 är Staffi författare och freelance journalist. Nästa bok är praktiskt taget färdig för tryck; den heter "Bergsrådet som inte ville betala skatt" och är till allas överraskning ingen deckare.
Ett stort journalistiskt jobb är också snart färdigt: under Finlands 100-årsjubileumsår 2017 kommer HBL att varje vecka fram till självständighetsdagen 6.12 publicera en lång artikel av Staffan Bruun. Det blir sammanlagt 50 artiklar som handlar om 50 viktiga personer, fenomen eller skeenden i Finlands historia, i viktighetsordning så att den viktigaste publiceras sist. Staffi själv räknar med att det blir mycket diskussion om prioriteringarna.
Vad han sedan ska göra vet Staffi tillsvidare inte själv. Men något lär det bli.