Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s
styrelsemöte på Hbl den 22 mars 2016 kl. 16.50.
Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson, René Wikgren,
Anne-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg, Inger Blomqvist och Marita Lindvall.

§  1   Ordförande Johanna Westman öppnade mötet.

§  2     Leif Stjernberg meddelade att Svenska Pensionärsförbundet förnyar sina webbsidor vilket innebär att också HBL-Seniorernas webbplats förnyas.
Förbundet planerar att ta i bruk ett nytt medlemsregister. René Wikgren deltar i en kurs om det nya medlemsregistret.

§  3    Styrelsen konstituerade sig och valde Tage Johansson till viceordförande för föreningen, René Wikgren till kassör, Leif Stjernberg till IT-ansvarig, Nils-Erik Friis till resekoordinator och Marita Lindvall till sekreterare. Maj-Britt Paro fortsätter som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

§  3    Ett medlemsbrev om vårens program skickas ut inom mars månad.

§   4    Planerna på en exkursion till Mänttä 27-28 september diskuterades. Nils-Erik Friis
    fortsätter planeringen och tar emot intresseanmälningar så snart som möjligt. Bindande anmälan senast 1.8. 2016. Föreningen har ansökt om bidrag från olika fonder för resan.
    
§  5    Mötet avslutades kl.  17.15.


  Enligt uppdrag

  Marita Lindvall