Hufvudstadsbladets Seniorer


          


Protokoll fört vid
Föreningen Hufvudstadsbladets Seniorers styrelsemöte på Hbl
den 6 mars 2014 klockan 10.30.
Närvarande: ordförande Maj-Britt Paro,
Johanna Westman, René Wikgren, Tage Johansson,
Ann-Charlotte Stoltzenberg, Jack Strandberg och Inger Blomqvist.

 

§ 1 Ordförande Maj-Britt Paro öppnade mötet och hälsade dagens gäst, Svenska pensionärsförbundets ombudsman Janne Holmberg välkommen att närvara.

§ 2 Mötet beslöt att för årsmötet föreslå att Johanna Westman väljs till ny ordförande medan Maj-Britt Paro utses till tjänsteman med uppgift att hålla kontakt till Samrådet. Till sekreterare förslår styrelsen Marita Lindvall
istället för Inger Blomqvist. René Wikgren ställer fortfarande upp som kassör. Också Tage Johansson och Leif Stjernberg från tekniken ställer upp liksom Ann-Charlotte Stoltzenberg från kontoret. Styrelsen föreslår att reseledaren Nils-Erik Friis inväljs som ordinarie medlem för redaktionen. Jack Strandberg ställer upp som suppleant. Därmed är en suppleantplats ledig.

§ 3 Kassören meddelade att bokslutet är klart och revisorerna har gett sitt utlåtande. I kassan finns 1900 euro, men medlemsavgiften till förbundet är ännu obetald. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs til 20 euro. Ordförande har ansökt om bidrag på 500 euro var från Sparbanksstiftelsen
och Konstsamfundet.

§ 4 Johanna Westman har gjort en preliminär bokning till Haltia i Noux den 7 maj. I bokningen ingår en guide och lunch. Dessutom har hon bokat in ett besök på Ateneum den 9 april klockan 13. Där pågår då en Tove Jansson-utställning med filmförevisning. Ordförande lovade skicka, sitt sista, medlemsbrev med information om vårens program genast efter årsmötet.

§ 5 Janne Holmberg avslutade mötet och uppgav att han som ombudsman
satt som mål att besöka alla medlemsföreningars styrelser för att dels höra
sig för vad det finns för önskemål på fältet och dels för att informera om vad förbundet kan stå till tjänst med.

§ 6 Mötet avslutades 11.30


Enligt uppdrag
Inger Blomqvist