Hufvudstadsbladets Seniorer

Staffi Bruun och
Hbl-tragedin
   

Staffan Bruun hade en publik som var både ovanligt sakkunnig och ovanligt  medkännande då han presenterade Mitt liv på HBL för Hbl-seniorerna den 23 oktober på G18. Det blev naturligtvis fokus på bokens sena del, berättelsen om den nedgång som vi pensionärer med stigande förskräckelse har bevittnat utifrån under senare år, fadershuset i grym förvandling.

   ”Ägaren Konstsamfundet valde att möta den digitala utmaningen med en nedmontering av Hufvudstadsbladet som rikstidning. Det var ett ödesdigert felbeslut”, säger Staffi och radar upp exempel på exempel över hårresande misstag i KSF- och Hbl-ledningen – fusion med lokalbladen, dödfödda digitaläventyr, brist på bred nyhetsbevakning, nedvärdering av papperstidningen, kaotisk omorganisering, övertro på teknik framom journalistik.

   Det märkliga är ju att den ledning som främst är föremål för Staffis rasande uppgörelse – K.G Bergh, Barbro Teir, Jens Berg – har valt att tiga still. Nu står då hoppet till nya krafter i både KSF och Hbl. (MBP)