Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

Verksamhetsberättelse 2009-2010

Föreningen höll sitt årsmöte på Hbl den 12 mars 2009 klockan 15.00.
I mötet deltog 33 medlemmar.
Mötet återvalde enhälligt Maj-Britt Paro till föreningens ordförande.
Samtliga styrelsemedlemmar återvaldes också.
Styrelsen består alltså av, förutom ordförande, Solveig Schauman,
René Wikgren (kassör), Rolf Hirn, Tage Johansson (viceordförande),
Marita Lindwall och Inger Blomqvist (sekreterare).
Suppleanter är Thure Malmberg (researrangör) och Roland Boström.
Efter årsmötetesförhandlingarna gav chefredaktör Hannu Olkinuora
sin syn på Hufvudstadsbladet.

Verksamhetsårets aktiviteter
Vårens första programpunkt var ett besök på Sealife intill Borgbacken.
Det skedde den 21 april
och lockade endast 14 deltagare.

 

Den 19 maj fick munkarna på Pokrova i Kyrkslätt besök av 21 seniorer.
Efter presentation av kyrkan serverades den berömda lunchen
bestående av borsjtjsoppa och kålpiroger.Nybakat bröd hade också
god åtgång i den lilla klosterbutiken.

I juni och juli ordnades inga aktiviteter, men den den 25 augusti bar det
av till Kynö och Ormsö.
Platserna var tyvärr begränsade eftersom bussen bara tog 20 personer. Thure Malmberg stod för arrangemangen och med som guide följde , en ypperlig guide som visade upp sitt älskade Kynö. En ö där man åker omkring på lastbilsflak och upplever de mest granna folkdräkter och gamla seder.
Två nätter tillbringades i Pärnu och den tredje på Elle-Malles pensionat
på Ormsö.

Höstterminen inleddes den 15 september med ett besök på
Wee-Gee-huset i Hagalund.
Där bekantade sig 11 senior med brandskyddsutställningen ”Rök och eld”, Leksaksmuseet och de permanenta utställningarna.Gemensam lunch avslutade samvaron.

Torsdagen den 8 oktober tog avgående biskop, Gustaf Björkstrand emot 32 seniorer i Domkapitlet. Efter en intressant timme där gick färden vidare till den nyrenoverade Domkyrkan och en vandring i Boed Benita Ahlnäs som guide. Gemensam lunch avnjöts i Hanna Marias källare.

Svenska Pensionärsförbundets ordförande, Ole Norrback,
var föreningens gäst den 22 oktober.
32 medlemmar mötte upp på
Hbl där det bjöds på vin och tilltugg.

I november stod teater på programmet. 22 personer såg ”Räkenskapens
tid” på Av-teatern den 20 november.

Den traditionella julfesten hölls på Hbl den 8 december. Den lockade 34 medlemmar. Hbl stödde festen med 300 euro. Lotteriet fick som vanligt
en massa vinster och inbringade en nätt summa till föreningens kassa.

Det nya året inleddes med en ”hemmakväll” i sjunde våningen med Mardy Lindqvist och Birgitta Ara som gäster. Tillsammans berättade de om hur boken ”En välsignad ensamhet” kom till.Tilställningen lockade
21 personer.

Verksamhetsårets sista programpunkt var ett besök på Heureka.
Det lockade 24 deltagare. En intressant guidad rundvandring följdes av lunch och en film i planeratiet.

Styrelsen
Styrelsen huvudsakliga uppgift har varit att för varje verksamhetsmånad arrangera någon form av aktivitet. Som framgår av verksamhets-
berättelsen har en del aktiviteter lockat mer än andra.
Styrelsen har sök och fått bidrag från Helsingfors socialverk.
Däremot kom det back från Sparbanksstiftelsen.

Medlemskåren
Vid årsskiftet hade föreningen 95 medlemmar. En viss svårighet har kassören haft att få in medlemsavgiften av alla medlemmar.
Avgiften var 12 euro varav 7 euro går till förbundet.

Under verksamhetsåret avled två personer, nämligen Roland Boström
och Ann-Marie Lindberg.

Enligt uppdrag

Inger Blomqvist
sekreterare